JUDr. Peter Gabrik, advokát - 01.05.2021
Novela účinná od 1. mája 2021 - vydržania nerobia notári

V našom ostatnom článku KONIEC SPORNÝCH VYDRŽANÍ POZEMKOV? sme Vás informovali o plánovanej novele zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR týkajúcej sa vydržania. Novela bola schválená a od 1. mája 2021 je účinná a je potrebné sa ňou riadiť.

Ak chcete pozemok vydržať, je potrebné podať návrh na súd

Vydržanie je procesne upravené úplne nanovo a definitívne ho nebudú realizovať notári. Od mája tohto roku už s vydržaním nemá zmysel navštíviť notára, nakoľko konania o potvrdení vydržania sú zverené do právomoci miestne príslušných súdov (súd v ktorého obvode je nehnuteľnosť).

Aby Váš návrh mohol byť na súd podaný správne a konanie o potvrdení vydržania malo šancu na úspech, je vhodné sa nechať v takomto konaní zastúpiť advokátom. Bežný občan ťažko vie posúdiť, či jeho prípad môže splniť zákonné podmienky pre vydržanie, najmä s ohľadom na judikatúru súdov Slovenskej republiky, ktorá nie je zanedbateľná.

Vo veci vydržania sa môžete obrátiť na nás a cestou spolupracujúceho advokáta s Vami prejdeme Váš prípad vo všetkých detailoch.