Naša spoločnosť ponúka komplexné poradenské služby týkajúce sa evidencie pozemkov na Slovensku. Veľmi radi prijateľne a laicky vysvetlíme praktické otázky ľudí, ktorým je ťažko porozumieť, ak ide o vážne znejúce právnické pojmy. Právne poradenstvo neposkytujeme, ale spolupracujeme práve s takými advokátmi, ak je to potrebné, ktorí sa do pozemkového práva vyznajú.

Hlavným zmyslom stránky je nájsť neznámeho vlastníka. Ak je istá nehnuteľnosť vo vlastníctve „nikoho“ = (nie je možné zistiť koho), alebo je síce vo vlastníctve istej osoby s menom a priezviskom, ale predsa ide o neznámeho vlastníka, to je naša parketa. V praxi sme nadobudli dostatok skúseností, že takmer neexistuje neznámi vlastník, ktorého by sme nevedeli v historických prameňoch nájsť, identifikovať a stotožniť. Výsledkom našej služby bude, že z neznámeho vlastníka sa stane vlastník známy, nie len fyzicky známi, ale známi aj evidenciou katastra (pre štátne orgány a Slovenský pozemkový fond).

V súvislosti s neznámym vlastníkom vieme zodpovedať akékoľvek praktické súvisiace otázky kohokoľvek. Preto Vám vieme zistiť, kde sa nachádza akýkoľvek vlastník pozemku, alebo jeho dedičia.

Vieme čo robiť, ak:

-          je na liste vlastníctva akokoľvek spomínaný Slovenský pozemkový fond alebo Lesy SR (ak ide o lesné pozemky),

-          chcete kúpiť, prenajať alebo vysporiadať pozemok s neznámym vlastníkom,

-          sú pri Vašich príbuzných v katastri zapísané akékoľvek nejasné veci, alebo správa zákonného zástupcu,

-          chcete vedieť, či vlastníte Vy alebo či Vaši predkovia vlastnili nejaké pozemky na Slovensku alebo v konkrétnej obci,

-          neviete nájsť pozemky v teréne, na mape, ich hranice, druh pozemku, skutočnú výmeru alebo potrebujete ich nové zameranie,

-          ste našli chyby v evidencii katastra alebo papieroch, ktoré Vám prišli od štátnych úradov,

-          sa chcete vyznať do toho, čo po Vás orgány štátu chcú, ak hovoria o ROEP, ZRPS, pozemkových úpravách, mape určeného operátu, katastrálnej mape, geometrickom pláne a mnohých ďalších nezáživných veciach,

-          chcete vedieť, aký je rozdiel medzi parcelami registra „C“ a registra „E“, a ktorú z nich teda vlastníte,

-          chcete vedieť, čo s pozemkom v záhradkárskej osade, aké sa naň vzťahujú špecifiká,

-          ste oslovení s ponukou o prenajatie Vašich pozemkov, čo si overiť, aby ste neťahali za kratší koniec,

-          máte problémy so spoluvlastníkmi pozemkov, chcete byť výlučným vlastníkom a napríklad jeden zo spoluvlastníkov je neznámi vlastník,

-          neviete čo sú to reštitúcie, aké druhy reštitúcií na Slovensku existujú, či na ne máte Vy alebo príbuzní nárok, aké sú lehoty a Vaše práva,

-          nepoznáte šikovného geodeta, súdneho znalca alebo právnika, ktorý sa špecializuje na pozemkové právo.

 

Keďže je len ťažko možné vymenovať všetky praktické otázky súvisiace s pozemkami a neznámymi vlastníkmi, ktoré vie priniesť sám život, preto sa nás radšej opýtajte sami vlastnými slovami akúkoľvek otázku, ktorá Vás trápi. Garantujeme, že v drvivej väčšine prípadov Vám pomôžeme a budete múdrejší ako doteraz. Ak bude potrebné, pôjdeme s Vami priamo sa skúsenými advokátmi alebo geodetmi. Aj toto je veľmi dôležité, pretože aj tieto služby na Slovensku sú poskytované rôzne, niekedy v pochybnej kvalite, preto my Vám zaručíme odbornosť a také riešenie, ktoré povedie do jasného cieľa.

Je veľmi dôležité jasne formulovať cieľ, ktorý vo Vašej veci chcete dosiahnuť. Či už je to vysporiadať vlastníctvo k pozemku, kúpiť konkrétny pozemok, zistiť, kde sa nachádza, dať do poriadku vlastníctvo po Vašich predkoch. My Vám v každom prípade vieme načrtnúť cestu, ako sa do cieľa dostať. Ako sa tam dostať čo najrýchlejšie, najlacnejšie a s čo najlepším výsledkom.

Dovolíme si poprieť tradovaný vtip, ktorý sa v službách zvykne hovorievať: „Existujú tri druhy riešenia: rýchle, lacné a dobé. Stále ale môžete mať iba dva z nich“ Dávame si za cieľ nabúrať túto predstavu a dodať Vám všetky tri benefity v jednom balíku. J

 

Vyskúšajte služby skúsených profesionálov – bádateľov po správnej evidencii katastra, ktorí chcú dať všetky veci s Vašim rodinným vlastníctvom pozemkov do poriadku. Vedia fyzicky aj evidenčne dohľadať a vyriešiť takmer každého neznámeho vlastníka. Následne Vám už nič nebude stáť v ceste realizovať Váš podnikateľský zámer, alebo len upratať v rodinných veciach.

 

Nenechajte pozemky Vašich predkov napospas. Ak to nedoriešite Vy, časom sa riešenie bude komplikovať. Ďalšie generácie nebudú mať vedomosť o svojich dávnych predkoch a preto stratia záujem. Nebude im mať kto vysvetliť všetky súvislosti.

Možno je v súčasnosti pôda mimo miest v okrajových častiach alebo v dedinkách málo zaujímavá, ale pôda a pozemky sa nikdy nerozrastú. Zem má stále obmedzenú výmeru. Ľudí pribúda. Pôda sa stane v budúcnosti veľmi vzácna a opäť sa jej bude prikladať význam pre obživu a ako životný priestor pre ľudstvo. V dnešnej dobe informačných technológií ide pôda u mladých ľudí možno do úzadia, ale sme presvedčení, že aj tí radi zrelaxujú v prírode, vonku, potešia sa s vlastníctva a súkromia na svojom pozemku, nech je kdekoľvek. Pozemky majú nie len ekonomickú hodnotu, ale aj silnú rekreačnú a psychoregeneračnú funkciu.

 

Keďže je činnosť vysoko individuálna, nie je možné sú paušálne oceniť. Ide o široký diapazón konkrétnych úkonov, ktoré pre Vás môžeme uskutočniť. Preto odmenu za naše služby radi prispôsobíme Vaši potrebám a možnostiam a prídeme s našou ponukou. Túto s Vami prerokujeme, aby došlo k vzájomnej dohode.