Pozor! Pozemkové úpravy Vás môžu pripraviť o pozemok
03.03.2020 | JUDr. Peter Gabrik, advokát
Vo svojej podstate sa pozemkovými úpravami rozumie sceľovanie pozemkov. Rozdrobené podiely na rôznych parcelách sa majú dať dokopy pre každého vlastníka.
Návrh zmien v pozemkových úpravách favorizoval nájomcov – prezidentka zákon nepodpísala
02.03.2020 | JUDr. Peter Gabrik, advokát
V uplynulých dňoch bolo medializované nepodpísanie novely zákona o pozemkových úpravách prezidentkou SR. O čo presne išlo, v koho prospech mohla byť prijatá novela a súvislosti si povieme v tomto príspevku.
II. časť - Oprávnenia Slovenského pozemkového fondu a Lesov SR
12.02.2020 | JUDr. Peter Gabrik
V tomto článku voľne nadväzujeme na predchádzajúci článok s oprávneniami Slovenského pozemkového fondu a Lesov SR. Preto sa aj číslovanie začína bodom e) nadväzujúc.
I. časť - Oprávnenia Slovenského pozemkového fondu a Lesov SR
21.01.2020 | JUDr. Peter Gabrik
V predošlom článku sme priblížili v čom spočíva zmysel rozdelenia oprávnení pri správe pozemkov neznámych vlastníkov medzi Slovenský pozemkový fond a Lesy SR.
Rozdelenie štátnej správy pri nakladaní s pozemkami neznámych vlastníkov
20.01.2020 | JUDr. Peter Gabrik
Máme v úmysle započať s novou sériou článkov, v ktorých by sme si priblížili čo znamená ak je na liste vlastníctva uvedené: v správe Slovenského pozemkového fondu.
POZOR! Na Slovenský pozemkový fond sa predkupné právo nevzťahuje
09.02.2018 | JUDr. Peter Gabrik
Ďalšou nenápadnou, no dôležitou zmenou v oblasti pozemkov na Slovensku a vysporiadania vlastníctva k nim je určite zmena v uplatňovaní predkupného práva pri prevodoch uskutočňovaných Slovenským pozemkovým fondom. V tomto smere došlo
Nezabudnite na vyplatenie financií z depozitu Slovenského pozemkového fondu
09.02.2018 | JUDr. Peter Gabrik
Ako sme v úvodnom slove naznačili, chceli by sme ozrejmiť niektoré z noviniek v právomociach Slovenského pozemkového fondu. Tie nie sú najaktuálnejšie, platia pár mesiacov, no sú veľmi významné v súvislosti s neznámymi
Úvodné slovo
09.02.2018 | JUDr. Peter Gabrik
Chceme privítať všetkých návštevníkov našich stránok, na ktorých sme sa pokúsili vysvetliť prečo sme vznikli, čo chceme robiť a v čom môžu byť naše služby pre Vás zaujímavé. Nechceme však, aby stránka bola statická.