Oprávnenia Slovenského pozemkového fondu a Lesov SR - I. časť
21.01.2020 | JUDr. Peter Gabrik
V predošlom článku sme priblížili v čom spočíva zmysel rozdelenia oprávnení pri správe pozemkov neznámych vlastníkov medzi Slovenský pozemkový fond a Lesy SR.
Rozdelenie štátnej správy pri nakladaní s pozemkami neznámych vlastníkov
20.01.2020 | JUDr. Peter Gabrik
Máme v úmysle započať s novou sériou článkov, v ktorých by sme si priblížili čo znamená ak je na liste vlastníctva uvedené: v správe Slovenského pozemkového fondu.
POZOR! Na Slovenský pozemkový fond sa predkupné právo nevzťahuje
09.02.2018 | JUDr. Peter Gabrik
Ďalšou nenápadnou, no dôležitou zmenou v oblasti pozemkov na Slovensku a vysporiadania vlastníctva k nim je určite zmena v uplatňovaní predkupného práva pri prevodoch uskutočňovaných Slovenským pozemkovým fondom. V tomto smere došlo
Nezabudnite na vyplatenie financií z depozitu Slovenského pozemkového fondu
09.02.2018 | JUDr. Peter Gabrik
Ako sme v úvodnom slove naznačili, chceli by sme ozrejmiť niektoré z noviniek v právomociach Slovenského pozemkového fondu. Tie nie sú najaktuálnejšie, platia pár mesiacov, no sú veľmi významné v súvislosti s neznámymi
Úvodné slovo
09.02.2018 | JUDr. Peter Gabrik
Chceme privítať všetkých návštevníkov našich stránok, na ktorých sme sa pokúsili vysvetliť prečo sme vznikli, čo chceme robiť a v čom môžu byť naše služby pre Vás zaujímavé. Nechceme však, aby stránka bola statická.