Neznámy vlastníci pozor – niečo veľké sa chystá!
28.06.2022 | JUDr. Peter Gabrik, advokát
V našich článkoch sme sa podrobne venovali problematike pozemkov neznámych vlastníkov. Ponúkali sme rôzne praktické rady, vysvetľovali právnu úpravu ale najmä sme upozorňovali na to, aby si ľudia dali pozemky
Novela účinná od 1. mája 2021 - vydržania nerobia notári
01.05.2021 | JUDr. Peter Gabrik, advokát
V našom ostatnom článku "KONIEC SPORNÝCH VYDRŽANÍ POZEMKOV?" sme Vás informovali o plánovanej novele zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR týkajúcej sa vydržania.
Koniec sporných vydržaní pozemkov?
14.10.2020 | JUDr. Peter Gabrik, advokát
V odbornej i laickej verejnosti bolo dlhodobo známe, že sa inštitút vydržania často zneužíval, resp. sa k nemu pristupovalo rôzne od prípadu k prípadu. V našich podmienkach rozdrobenosti pozemkov a dedičstva bývalého režimu
Po vykonaní pozemkových úprav sa už svojich vlastníckych práv zrejme nedomôžete
30.07.2020 | JUDr. Peter Gabrik, advokát
V ostatných príspevkoch na našej stránke sme poukázali na rôzne aspekty pozemkových úprav, ktoré sú na jednej strane nevyhnutne potrebné, no na druhej strane môžu vážne zasiahnuť do vlastníckych práv.
Pozor! Pozemkové úpravy Vás môžu pripraviť o pozemok
03.03.2020 | JUDr. Peter Gabrik, advokát
Vo svojej podstate sa pozemkovými úpravami rozumie sceľovanie pozemkov. Rozdrobené podiely na rôznych parcelách sa majú dať dokopy pre každého vlastníka.
Návrh zmien v pozemkových úpravách favorizoval nájomcov – prezidentka zákon nepodpísala
02.03.2020 | JUDr. Peter Gabrik, advokát
V uplynulých dňoch bolo medializované nepodpísanie novely zákona o pozemkových úpravách prezidentkou SR. O čo presne išlo, v koho prospech mohla byť prijatá novela a súvislosti si povieme v tomto príspevku.
II. časť - Oprávnenia Slovenského pozemkového fondu a Lesov SR
12.02.2020 | JUDr. Peter Gabrik
V tomto článku voľne nadväzujeme na predchádzajúci článok s oprávneniami Slovenského pozemkového fondu a Lesov SR. Preto sa aj číslovanie začína bodom e) nadväzujúc.
I. časť - Oprávnenia Slovenského pozemkového fondu a Lesov SR
21.01.2020 | JUDr. Peter Gabrik
V predošlom článku sme priblížili v čom spočíva zmysel rozdelenia oprávnení pri správe pozemkov neznámych vlastníkov medzi Slovenský pozemkový fond a Lesy SR.
Rozdelenie štátnej správy pri nakladaní s pozemkami neznámych vlastníkov
20.01.2020 | JUDr. Peter Gabrik
Máme v úmysle započať s novou sériou článkov, v ktorých by sme si priblížili čo znamená ak je na liste vlastníctva uvedené: v správe Slovenského pozemkového fondu.
POZOR! Na Slovenský pozemkový fond sa predkupné právo nevzťahuje
09.02.2018 | JUDr. Peter Gabrik
Ďalšou nenápadnou, no dôležitou zmenou v oblasti pozemkov na Slovensku a vysporiadania vlastníctva k nim je určite zmena v uplatňovaní predkupného práva pri prevodoch uskutočňovaných Slovenským pozemkovým fondom. V tomto smere došlo